Latest News

Te Mātāwai Board in Solid Hands

TE MĀTĀWAI BOARD IN SOLID HANDS

Ē ngā mana, ē ngā reo, ē ngā kārangaranga o te Motu, tēnei te mihi kau ake ki a koutou katoa i runga i te tini me te rahi o ngā āhuatanga o te wā. He kupu whakamiha ano hoki tēnei ki ngā hāpori hurinoa i te Motu. Ko te manako kai te ora pai mai koutou katoa.

Te Mātāwai is a new organisation established under Te Ture mō te Reo Māori 2016 (The Māori Language Act 2016) to lead revitalisation of te reo Māori on behalf of iwi and Māori.

The new Act establishes Te Mātāwai as an independent statutory entity to act on behalf of iwi and Māori to provide leadership in promoting the health and well-being of the Māori language for iwi and Māori, and at the community level; to support, inform, and influence the Crown’s initiatives in protecting, promoting, revitalising the Māori language and to give effect, through its association with Ministers of the Crown, to the relationship of the Crown with iwi and Māori in relation to the Māori language; and in conjunction with the Minister for Māori Development and the Minister of Finance, to provide oversight and direction to the Māori Television Service.

After a very robust selection process, panel members, Tane Cook Executive member and Chairperson of the Culture, Community and Te Reo Sub-Committee on the New Zealand Māori Council, Parehau Richards, Chairperson for Te Rūnanga o Te Ataarangi and Susan Wallace Southland representative for the Māori Woman’s Welfare League are very happy and pleased to announce an outcome has been reached regarding the appointment of a new Te Mātāwai Board member representing “Te Hāpori/ Community”

The panel wish to acknowledge all candidates from the 3 community organisations for their participation and patience through this process.

It gives our organisations great pleasure to introduce Teina Boasa-Dean, candiate for the New Zealand Māori Council, the successful candidate selected for appointment to the Te Mātāwai Board.

Teina brings to the Te Mātāwai board table a wealth of community knowledge and expertise with an enthused passion for te reo Māori revitalisation and experience.

Our 3 organisations are excited with the new appointment and are confident Teina will represent the interests of our communities at the Board table.

Lastly, the panel would like to acknowledge Hiria Hape and thank her for her contributions while on the Te Mātāwai board representing community. Tēnā rawa atu ki a koe e te Toihau.

Nö reira, ka mihi tonu ki a Teina mo tana rirohanga i te tūranga ki runga Te Poari o Te Mātāwai, kia kaha, kia manawanui.

Should you require any further information please don’t hesitate to contact Tane Cook on 0279263065 or 07 2625108 or via email tanecook60@hotmail.com

%d bloggers like this: